Bilimsel Yayınlar

1. Meme Kanserinde Erken Teşhisin ve Mammografik Taramanın Önemi. A Özdemir, S Işık, E Ilgıt, M Araç. Gazi Tıp Dergisi 3:251-256, 1992

2. Meme lezyonlarının mamografik ve ultrasonografik değerlendirilmesi ve stereotaksik tel lokalizasyonu. A Özdemir, S Işık, E Ilgıt, S Köse, E Köker. Gazi Medical Journal 4 :167-171, 1993

3. Ankilozan spondilitli hastalarda peripheral eklem tutulumu.
E Kaptanoğlu, A Özdemir, G Atay, S Işık. Journal of Ankara Medical School Vol.15: 661-667, 1993

4. Memede mikrokalsifikasyon kümesinin BT kılavuzluğunda tel ile işaretlenmesi. A Özdemir, M Çetin, S Akpek, M Araç, S Işık. Journal of Ankara Medical School Vol.15 : 767-772, 1993

5. Meme Kanserinde Erken Tanı Nasıl Sağlanabilir?
A Özdemir. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. Cilt 3 Sayı 7 : 244-245, 1994

6. Tanınız Nedir? Patellar morfoloji varyasyonları ve ayırıcı tanı.
A Özdemir. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. Cilt 3 Sayı 7 : 243, 245. 1994

7. Nonpalpabl meme lezyonlarının karbon injeksiyonu ile preoperative işaretlenmesi. A Özdemir, İ Öznur, M Çetin, S Özhan, S Işık. Tr. J. of Medical Sciences 23: 317-320; 1995

8. Sarkoidozda Akciğer Tutulumu:YRBT’ nin Konvansiyonel BT’ye Katkıları. ÖL. Konuş, S Işık, M Araç, A Özdemir, Ü Yılmaz, B Önal, F Mısırlı. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1:380-383;1995

9. Meme Kanseri Şüphesi Olan Hastalarda Bölgesel Lenf Nodlarının Değerlendirilmesinde Tl-201 Sintigrafisi ve Tc 99m Nanokolloid Lenfosintigrafisinin Rolü. G Vural, T Atasever, M Ünlü, A Özdemir, İ Öznur, N Gökçora, S Işık. Acta Oncologica Turcica Vol 29, No.3-4, 1996

10. Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde mamografi, ultrasonografi ve Tl-201 sintigrafi: Karşılaştırmalı çalışma. A Özdemir, İ Öznur, G Vural, T Atasever, N İ. Karabacak, S Işık, N Gökçora, M Ünlü. Eur J Radiol. 24: 145-154, 1997

11. Mamografik olarak şüpheli lezyonlarda In-111 Octreotide and Tl-201 ile sintigrafik incelemenin yararlarının karşılaştırılması: Ön sonuçlar. G Vural, M Ünlü, T Atasever, İ Öznur, A Özdemir, N Gökçora. Eur J Nucl Med. 24(3): 312-315, 1997

12. Preoperatif Tel Lokalizasyonu Yapılan Nonpalpabl 220 Meme Lezyonunun Retrospektif Analizi. A Özdemir, G Erbaş, N Tokgöz, Y Özsunar, İ Öznur, M Altınok, S Işık. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi Cilt 3, No.1, s: 21-29, 1997

13. Ekran-film Mammografi: Teknik Özellikler, Sınırlamalar, Son Gelişmeler. A Özdemir. Türkiye Klinikleri. Meme Hastalıkları Görüntüleme Özel Sayısı. Vol.1(1):1-3, 1997
14. Meme Görüntülemede Ultrasonografinin Rolü. A Özdemir. Türkiye Klinikleri. Meme Hastalıkları Görüntüleme Özel Sayısı. Vol.1(1):45-50, 1997

15. Preoperatif Lezyon İşaretleme ve Biyopsi Teknikleri.
A Özdemir.Türkiye Klinikleri. Meme Hastalıkları Görüntüleme Özel Sayısı. Vol.1(1):72-76, 1997

16. Palpabl ve nonpalpabl meme lezyonlarında Tl-201 Sintigrafi: Mamografi ve ultrasonografi ile karşılaştırma.
G Vural, T Atasever, A Özdemir, İ Öznur, N.İ. Karabacak, N Gökçora, S Işık, M Ünlü. Nuklearmedizin 36:282-288, 1998

17. Yenidoğanlarda ve çocuklarda normal karaciğer, dalak ve böbrek boyutları: ultrasonografi ile değerlendirme.
ÖL Konus, A Özdemir, G Erbaş, A Akkaya, H Çelik, S Işık. AJR 171(6):1693-169, 1998

18. Şüpheli meme lezyonlarının dinamik kontrastlı MR incelemesinde “renkli kodlama”. ET Talı, İ Öznur, A Özdemir, C Aytekin, S Atilla, G Erbaş, S Işık. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 4:380-387, 1998

19. Mammografik inceleme tekniği. A Özdemir. Türk Radyoloji Dergisi 33(1):90-98, 1998

20. Mammografik rapor tekniği. A Özdemir. Türk Radyoloji Dergisi 33(1):99-102, 1998

21. Meme Kanseri Taramasında Mammografi: I. Meme Kanseri Risk Faktörleri. A Özdemir, S Işık. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 1(2):118-122, 1998

22. Meme Kanseri Taramasında Mammografi II. Etkinlik, Radyasyon Riski, İnterval Kanserler. A Özdemir, S Işık. İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 1(2):123-127, 1998

23. HRT’ye bağlı meme değişikliklerinin mamografik ve ultrasonografik olarak değerlendirilmesi. A Özdemir, ÖL Konuş, T Nas, G Erbaş, S Coşar, S Işık. International Journal of Gynecology and Obstetrics 67: 23-32, 1999

24. Palpabl ve nonpalpabl meme lezyonlarında Tc-99m MDP Sintimamografi: Mamografik şüphelilik derecesi ile karşılaştırma.
T Atasever, A Özdemir, S Türkölmez, M Altınok, S Işık. Anticancer Research 19:3601- 3606, 1999

25. Şüpheli meme lezyonlarının dinamik kontrastlı MR incelemesinde “renkli kodlama” (editöre mektup).
A Özdemir. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 5:253-254, 1999

26. Meme varisleri: Superior vena kava sendromunda çok nadir rastlanan bir kollateral yolun görüntüleme bulguları.
A Özdemir, ET Ilgıt, ÖL Konuş, M Çetin, Y Özsunar. European Journal of Radiology 36(2): 104-107, 2000

27. Galen veni anevrizmal malformasyonunun spontan trombozu. ÖL Konuş, ET Ilgıt, A Özdemir, B Önal. European Radiology 10:1456-1458, 2000

28. Mammografi sırasında ağrı: sıklık, şiddet ve nedenleri.
A Özdemir, B Coşar, I Maral, ÖL Konuş, S Coşar, AY Öner, S Işık. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 6:31-36, 2000

29. Gelişimsel kalça displazisinin değerlendirilmesinde üç ayrı ultrasonografik yöntemin karşılaştırılması: morfolojik yöntem, femur başı kapsanma oranı ve dinamik yöntem.
ÖL Konuş, A Özdemir, N Tokgöz. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 20(6):341-346, 2000

30. Preoperatif işaretleme yapılan 381 meme lezyonunun değerlendirilmesi. A Özdemir. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 6:341-322, 2000

31. Radyolojik işlemlerde invazivlik: üç değişik radyolojik incelemeye alınan kadınlarda anksietenin ölçümü ve üç aylık takip.
F Aksoy, A Özdemir, Y Yavuz. Turkish Journal of Medical Sciences 30:595-599, 2000

32. Meme değerlendirmelerinde fizik muayene, ultrasonografi ve mammografi bulgularının karşılaştırılması. Y Özsunar Dayanır, A Özdemir. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1(2):9-12, 2000

33. Solid meme lezyonlarında ayırıcı tanı: Doppler çalışmalarının mamografi ve gri-skala US’ye katkısının değerlendirilmesi. A Özdemir, H Özdemir, I Maral, Ö Konuş, S Yücel, S Işık. J Ultrasound Med 20:1091-1101, 2001

34. Meme lezyonlarında US kılavuzluğunda vakum-destekli biyopsi biyopsi (mammotom) uygulamaları: 24 lezyonu içeren ilk sonuçlar. T Bildirici, A Özdemir, A Dursun, K Gürel, B Önal, M Altınok, S Işık. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 7:376-379, 2001

35. Aksillar lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında gri-skala ve renkli-power doppler ultrasonografi. S Yücel, A Özdemir, H Özdemir. Turk J Diagn and Intervent Radiology 9(4):445-451, 2003

36. Meme lezyonlarında kontrastlı power Doppler US: mamografi ve gri skala ultrasonografiyi takiben ayırıcı tanıdaki etkinliğinin değerlendirilmesi. A Özdemir, K Kılıç, H Özdemir, C Yücel, Ş Andaç, M Çolak. J Ultrasound Med, 23:183-195, 2004

37. Yazarlık kriterleri ve etik (Editör yazısı). A Özdemir. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 2004; 10(4):259-261

38. Meme ve servikal nod tutulumu yapan Interdigitating dendritic cell tumor: olgu sunumu ve literature analizi. Ö Uluoğlu, N Akyürek, A Uner, U Coşkun U, A Özdemir, N Gökçora. Virchows Archiv, 2005; 446(5):546-554

39. 40 yaş ve üstü kadınlarda meme kanseri ve kendi kendini muayenene eğitimlerinin yararlılığının değerlendirilmesi. Iİ Budakoğlu, I Maral, A Özdemir, MA Bumin. J Cancer Education. 2007; 22(2):108-111

40. Kolalı içeceklerin ve diğer faktörlerin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2007;100(5):334-338

41. Evaluation of Achilles tendon thickening in type 2 Diabetes Mellitus. M Aktürk, A Özdemir, I Maral, İ Yetkin , M Arslan. Exper and Clin Endoc & Diabetes, 2007;115:92-96

42. Vertebra ve kalça BMD değerlerinin farklı DXA cihazlarında standardizasyonu. A Özdemir, M Uçar. Eur J Radiol 2007; 62:423-426.

43. Association of serum levels of IGF-I and IGFBP-1 with renal function in patients with type 2 diabetes mellitus. M Aktürk, M Arslan, A Altınova, A Özdemir, R Ersoy, İ Yetkin, E Ayvalı, S Gonen, F Törüner. Growth Hormone & IGF Research 2007.

44. Can core biopsy be used instead of surgical biopsy in the diagnosis and prognostic factor analysis of breast carcinoma? A Özdemir, N Voyvoda, S Gültekin, A Dursun, D Yamaç. Clin Breast Cancer 2007;7:791-795

45. Mamografide memenin aldığı radyasyon dozu ve etkileyen faktörler. A Özdemir. Diagn Interven Radiol 2007;13:134-139

46. Türkiye’de mamografi cihazlarının ve kalite kontrolu uygulamalarının değerlendirilmesi. N Kadıoğlu V, A Özdemir. Diagn Interven Radiol 2007;13:129-133

47. Mamografide performans analizi- klinik sonuçlarla karşılaştırma: 7506 tanısal ve tarama mamografisi incelemesinin değerlendirilmesi. I Tunçbilek I, A Özdemir, S Gultekin, ve ark. Diagn Interven Radiol 2007;13:183-187

48. Meme Kanserinde Görüntüleme Yöntemleri ve Tarama. A Özdemir. Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Meme Kanseri Özel Sayısı. 2008;1(1);5-9

49. Behaviors toward methods of breast cancer early detection in women over 40 years in a rural region of Ankara, Turkey. I Maral, II Budakoglu, A Ozdemir, MA Bumin. J Cancer Education 2009;24(2):127-128.

50. Factors affecting participation in population- based mammography screening. I Maral, II Budakoglu, A Ozdemir, MA Bumin. Trakya Univ Medical Journal 2010;27(2):122-126.

Whatsapp Hattı
0531 508 99 03