Bilimsel Yayınlar

1. Ankara Tabip Odası- Tıpta Sürekli Eğitim Konferansları Dizisi 15-16 Şubat 1997, Ankara. “Abdomen ve Üriner Sistem Radyolojisi”.

2. Ankara Tabip Odası- Tıpta Sürekli Eğitim Konferansları Dizisi 15-16 Şubat 1997, Ankara. “Meme Radyolojisi”.

3. Meme Radyolojisi Sempozyumu, 30 Nisan 1997, İstanbul.“Mammografik Pozisyonlama Tekniği ve Rapor Yazma”

4. XI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi. 16-19 Mayıs 1997, Ankara. “Meme Kanserinde Mammografi”

5. Radyasyon Onkolojisi Derneği Eğitim Kursu. 26-28 Kasım 1997, Ankara. “Radyasyon Onkolojisinde Tedavi Planlanması, Tedavi ve Takipte Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri – Meme Görüntüleme”.

6. Nonpalpabl meme lezyonları-Panel. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20. yıl Bilimsel Etkinlikleri. 30 Eylül 1999, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara. “Nonpalpabl meme kanserlerinde radyolojik görüntüleme”.

7. Ankara Jinekoloji Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları. 29 Mart 2001, Ankara. “Benign ve Malign Meme Hastalıkları – Meme Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Radyolojik Yöntemler”.

8. 6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi & 12t Congress of the World Society for Breast Health. 22 Eylül 2001, İstanbul. “Perkütanöz meme biyopsileri – Perkütanöz insizyonel biyopsiler (ABBI ve mammotom)”.

9. 22. Türk Radyoloji Kongresi. 26-31 Ekim 2001, Antalya. “Görüntüleme yöntemleri eşliğinde meme biyopsileri”.

10. Ankara Kanser-Radyoloji Araştırma ve Yardım Derneği, Meme Görüntüleme Kursu. 26-27 Ocak 2002, Ankara. ”Perkütan meme biyopsi teknikleri. İnce İğne Aspirasyon, kor ve vakum biyopsiler.“

11. Ankara Kanser-Radyoloji Araştırma ve Yardım Derneği, Meme Görüntüleme Kursu. 26-27 Ocak 2002, Ankara. ”Mammografide kalite kriterleri“

12. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesş Konferansları. 28 Mart 2002, Ankara. “Meme ca tanı-tedavi/Jinekoloji açısından meme“

13. Ankara Cerrahi Derneği Meme Hastalıkları Grubu, Meme Hastalıkları Kursu. 30-31 Mart 2002, Ankara.“İnvaziv tanı yöntemleri“

14. Türk Radyoloji Derneği, Bilgi Tazeleme Kursu. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi. 8-11 Ekim 2003, Ankara.“Meme kanserinde radyolojik girişimsel uygulamalar“

15. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Radyoloji Kursu. 16-19 Ekim 2003, Antalya.“Mammografide artefaktlar“

16. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim 2003, Antalya. “Memede benign hastalıklara yaklaşım ne olmalıdır?“

17. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi 2003-2004 Eğitim Toplantıları, 17 Mart 2004, Ankara “Meme işaretleme ve biyopsi teknikleri”

18. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya. “Memede tanısal görüntüleme yöntemleri“

19. 5. Akdeniz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.30 Eylül- 4 Ekim 2004, Antalya.“Kronik Kalca Ağrısında Radyolojik Yaklaşım”

20. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kategorik Kurs, 27-31 Ekim 2004, Antalya.“BIRADS kategori 3 lezyonlar. İzlem mi yoksa Biyopsi mi”

21. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kategorik Kurs, 27-31 Ekim 2004, Antalya. “Mamografide kalite kontrolu; teknik ve tanısal hatalar”

22. Kadın-Doğum Bölümü Eğitim Toplantıları, 11 Mart 2005, Ankara.“Meme görüntüleme”

23. Ankara Meme Hastalıkları Derneği Benign Meme Hastalıkları Kursu. 7 Mayıs 2005. “Meme kistleri ve benign proliferatif lezyonlarda radyoloji”

24. 8. Ulusal Meme Hastlıkları Kongresi, 21-24 Eylül, İstanbul.
“BI-RADS terminolojisi- Mamografi”

25. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Kategorik Kurs, 26-30 Ekim, 2005, Antalya. “İnvaziv lobuler kanser ve diğer invaziv kanserler”

26. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Panel/Editörler Kurulu, 26-30 Ekim, 2005, Antalya. “Bilimsel bir makale nasıl hazırlanmalı”

27. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Eğitim Toplantıları, 16 Kasım 2005, Ankara. “Radyolojide medikolegal konular- Mamografide Raporlama”

28. 1. Uluslar arası Meme Görüntüleme Sempozyumu, 19-21 Mayıs, 2006, Ankara. “Meme ultrasonografisi- konvansiyonel yöntemler ve son gelişmeler”

29. 4. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, 24-27 Mayıs, 2007, Antalya. “35 yaş altı kadınlarda meme kanseri görüntülesi”

30. Güneydoğu Anadolu Meme Hastalıkları Derneği 1. sempozyumu, 9 Haziran 2007, Diyarbakır. “Meme görüntülemesinde son gelişmeler”

31. 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 5-9 Eylül 2007, Ankara. “Kalıntı ve nüks meme kanserinde radyolojik görüntüleme”

32. Dünya Meme Kanseri Konferansı 2007, 11-13 Ekim 2007, Seul, Kore. “Meme Kanserinin Mamografi ve Ultrosonografi Bulguları”

33. “Türkiye’de meme kanseri taramalarının etkinliği, karşılaşılan sorunlar” Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu, 3-4 Nisan 2011.

Whatsapp Hattı
0312 446 59 13