Bilimsel Yayınlar

1. Meme lezyonlarının mammografik – ultrasonografik değerlendirilmeleri, mammografi ile stereotaksik tel lokalizasyonu ve ince iğne aspirasyon biyopsisi. A Özdemir, S Işık, M Çetin, S Köse, E Köker. 13. Ulusal Radyoloji Kongresi, 21-23 Eylül 1992, İzmir

2. Stereotaksik Tel Lokalizasyonu: Teknik, Kazançlar ve Olumsuzluklar. A Özdemir, M Çetin, İ Öznur, S Köse, S Işık, E Köker. Rad 93, Ekim 1993, Antalya

3. Nonpalpable Meme Lezyonlarında Preoperatif Tel Lokalizasyonu. A Özdemir, İ Öznur, M Çetin, S Köse, S Işık. Rad 93, Ekim 1993, Antalya

4. Aksillar Anjiofolliküler Lenf Nodu Hiperplazisi (Castleman Hastalığı).A Özdemir, Sedat Işık, Erdal Yılmaz, Ömür Ataoğlu. Rad 93, Ekim 1993, Antalya

5. Meme Lezyonlarında Bilgisayarlı Tomografinin Teşhise Katkıları. A Özdemir, S Akpek, M Araç, S Işık, E Köker. Rad 93, Ekim 1993, Antalya

6. Nonpalpable Meme Lezyonlarının Karbon İnjeksiyonu ile Preoperatif Lokalizasyonu- İlk Sonuçlar. A Özdemir, İ Öznur, M Çetin, S Köse, S Işık, Ö Uluoğlu. Rad 93, Ekim 1993, Antalya

7. Meme Kistlerinin Aspirasyonunda Güvenli ve Kolay bir Teknik. A Özdemir, M Çetin, S Köse, İ Öznur, S Işık. Rad 93, Ekim 1993, Antalya

8. Multiple Konjenital Malformasyonların Eşlik Ettiği Mondini Anomalisi. S Işık, M Araç, A Özdemir, F Ünal, S Atilla, S Akpek. Rad 93, Ekim 1993, Antalya

9. Bir olgu nedeniyle Peritoneal Boşluk Anatomisi ve Mediastinal Uzanımların Değerlendirilmesi.
S Işık, S Akpek, M Araç, S Atilla, A Özdemir, M Vural, B Önal. Rad 93, Ekim 1993, Antalya

10. Thalassemia’de Vertebra Değişiklerinin Bilgisayarlı Tomografik Bulguları. S Işık, S Akpek, D. Canatan, A Özdemir, B Önal, A Acarsoy. Rad 93, Ekim 1993, Antalya.

11. Ankilozan Spondilit’li hastalarda kostovertebral eklem tutulumunun BT ile Değerlendirilmesi. S Işık, M Araç, S Atilla, A Özdemir, M Vural, S Akpek, B Önal. Rad 93, Ekim 1993, Antalya.

12. Kronik Başağrısının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri. S Işık, S Akpek, M Araç, S Atilla,A Özdemir, B Önal, C Yücel. Rad 93, Ekim 1993, Antalya.

13. Nonpalpable Meme Lezyonlarında Cerrahi Biyopsi Sonrası Spesimen Radyografi. A Özdemir, M Çetin, İ Öznur, S Özhan, S Işık, E Köker. 1. Meme Hastalıkları Kongresi, 11-13 Kasım 1993, İzmir.

14. Nonpalpable Meme Lezyonlarında Preoperatif Karbon İşaretlemesi. A Özdemir, İ Öznur, M Çetin, S Köse, S Işık, Ö Uluoğlu. 1. Meme Hastalıkları Kongresi, 11-13 Kasım 1993, İzmir.

15. Nonpalpable Meme Lezyonlarında Preoperatif Tel Lokalizasyonu. A Özdemir, İ Öznur, M Çetin, S Köse, S Işık, E Köker. 1. Meme Hastalıkları Kongresi, 11-13 Kasım 1993, İzmir.

16. Correlation of Different Diagnostic Modalities in Breast Lesions and Lymphadenopathies. G Vural, T Atasever, İ Öznur, A Özdemir, N İlgin, N Gökçora, M Ünlü, S Işık
First International Congress of Nuclear Oncology and 8th. Annual Meeting of Turkish Society of Nuclear Medicine. Haziran 1994, İstanbul.Turkish J Nucl Med. June 1994, No:6

17. Correlation of Different Diagnostic Modalities in Breast Lesions and Lymphadenopathies. G Vural, T Atasever, İ Öznur, A Özdemir, N İlgin, N Gökçora, M Ünlü, S Işık
European Association of Nuclear Medicine Congress, 20-24 August 1994, Düsseldorf Eur J Nucl Med (1994) Vol 21:853, No:516

18. Memenin Fizik Muayene Bulgularının Mammografik ve Ultrasonografik Bulgularla Karşılaştırılması.
Y Özsunar, A Özdemir, S Işık, E Ilgıt, S Özhan. Rad’ 95 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 18-22 Haziran 1995, Ankara.

19. Meme Lezyonlarında Sintigrafik Yöntemlerin Mammografi ve Ultrasonografiye Katkısı. İ.İ. Öznur, A Özdemir, G. Vural, T. Atasever, N. Gökçora, S. Işık, M. Ünlü. Rad’ 95 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. 18-22 Haziran 1995, Ankara.

20. Vertebral bone changes in beta-thalassemia: New findings.
S Akpek, D Canatan, M Araç, A Özdemir, S Işık, A Acarsoy
ECR, 5-10 Mart 1995, Viyana. European Radiology (1995) Vol 5 (Suppl):238, No:1184

21. Correlation of different diagnostic modalities in breast lesions and lymphadenopathies. A Özdemir, İ Öznur, G Vural, T Atasever, Y Özsunar, B Önal, S Işık, N Gökçora ECR, 5-10 Mart 1995, Viyana. European Radiology (1995) Vol 5 (Suppl):280, No:1401

22. A case of bilateral Mondini dysplasia associated with multiple congenital malformations. M Araç, S Işık,A Özdemir, F Ünal, S Atilla, S Akpek, İ Öznur ECR, 5-10 Mart 1995, Viyana. European Radiology (1995) Vol 5 (Suppl):388, No:11-019

23. Evaluation of In-111 Octreotide in Patients with Suspicious Breast Lesions: Comparison with Tl-201. G Vural, T Atasever, A Özdemir, İ Öznur, N Gökçora, S Işık, M Ünlü 42nd Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine, 12-15 Haziran, Minneapolis J Nucl Med (1995) Vol 36 (Suppl):200, No:900

24. Postmenopozal Hormon Replasman Tedavisinde Kullanılan Değişik Hormon İlaçlarının Mammografik Dansiteye Etkileri. A Özdemir, Ö Konuş, G Erbaş, S Işık. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

25. Fibrokistik Hastalık Tanısı Alan Olgularda Epidemiyolojik, Klinik Mammografik ve Ultrasonografik Özellikler. A Özdemir, G Erbaş, S Işık, S Aycan. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

26. Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Mammografi ve Tc 99m MDP Sintigrafisinin Karşılaştırılması: Ön Çalışma Sonuçları. A Özdemir, T Atasever, G Erbaş, Ş Dalmaz, S Işık, N Gökçora. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

27. Preoperatif Tel Lokalizasyonu Yapılan Nonpalpabl 220 Meme Lezyonunun Retrospektif Analizi. A Özdemir, G Erbaş, N Tokgöz, Y Özsunar, İ Öznur, S Işık, Mehmet Altınok. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

28. Meme Lezyonlarının Ayırıcı Tanısında Sintigrafik Yaklaşım.
T Atasever, A Özdemir, G Vural, İ Öznur, M Ünlü, S Işık. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

29. Şüpheli Meme Lezyonlarının Dinamik Kontrastlı MR İncelenmesinde “Renkli Kodlama”. İ Öznur, T Talı, S Atilla, A Özdemir, C Aytekin, G Erbaş, S Işık. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

30. Memenin Dinamik Kontrastlı MR İncelemelerinde Renkli Kodlama Yöntemi İle Yağ Supresyonsuz ve Yağ Supresyonlu SPGR Sekanslarının Karşılaştırılması. İ Öznur, T Talı, S Atilla,
A Özdemir, C Aytekin, G Erbaş, S Işık. Ulusal Radyoloji Kongresi. 6-10 Ekim 1996, Nevşehir.

31. Memenin Dinamik kontrastlı MR İncelemelerinde Renkli Kodlama Yöntemi ile Yağ Supresyonsuz ve Yağ Supresyonlu SPGR Sekanslarının Karşılaştırılması. T Talı, A Özdemir, S Özhan, C Aytekin, İİ. Öznur, G Erbaş, S Işık. IV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 4-7 Mart 1997, Kuşadası.

32. Şüpheli Meme Lezyonlarının Dinamik Kontrastlı MR İncelemesinde “Renkli Kodlama”. T Talı, A Özdemir, C Aytekin, İ İ. Öznur, S Özhan, G Erbaş, S Işık.
IV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 4-7 Mart 1997, Kuşadası

33. Mastalji yakınması ile radyolojik incelemeye alınan hastalarda hostilite, aleksitimi ve depresyon düzeyleri.
B Coşar, A Özdemir, S Coşar, Z Arıkan. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997, Antalya

34. Adolesan bir kızda sistosarkoma filloides. A Özdemir, S Yıldırım, Y Özsunar, T Atasever, B Demiroğulları, S Işık 3. Tıbbi Görüntüleme ve Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya

35. Mammografide kompresyona bağlı ağrı yakınması sıklığı ve şiddeti: belirleyici faktörler. A Özdemir, S Coşar, B Coşar, S Işık. 3. Tıbbi Görüntüleme ve Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya

36. A Comperative Study of Mammography and Tc-99m MDP Mammoscintigraphy in Breast Abnormalities. S Işık, A Özdemir, T Atasever, G Erbaş, Ş Dalmaz, N Gökçora ECR, 2-7 Mart 1997 Viyana. European Radiology (1997) Vol 7 (Suppl):83, No:416

37. Effects of Different Hormonal Replacement Therapies on Mammograms: A consecutive study in postmenopausal women. A Özdemir, Ö Konuş, G Erbaş, S Işık ECR, 2-7 Mart 1997, Viyana. European Radiology (1997) Vol 7 (Suppl):4, No:10

38. Color coded postprocessing in dynamic contrast enhanced MR Imaging of indeterminate breast lesions. E Turgut Talı, İ İ. Öznur, S Atilla, A Özdemir, C Aytekin, G Erbaş, J Gally, S Işık.
ECR, 2-7 Mart 1997 Viyana. European Radiology (1997) Vol 7 (Suppl):244, No:1231

39. Normal liver, spleen, and kidney sizes in children: Evaluation with ultrasonography. ÖL Konuş, A Özdemir, S Köse, N Ercan, E Aşık, A Akkaya, S Işık . ECR, 2-7 Mart 1997 Viyana. European Radiology (1997) Vol 7 (Suppl):253, No:1280

40. Breast microcalcifications: The value of color Doppler sonography and acceleration index in the differential diagnosis. S Işık, H Özdemir, N Tokgöz, S Özhan, E Aşık, A Özdemir
ECR, 2-7 Mart 1997, Viyana. European Radiology (1997) Vol 7 (Suppl): 331, No:2-33

41. Meme başı akıntılarının bakteriyolojik olarak incelenmesi.
G Yakıncı, A Özdemir, N Sultan, S Rota. 28. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya

42. Benign ve malign meme lezyonlarında renkli Doppler ultrasonografinin mammografi ve gri skala ultrasonografiye katkısı. A Özdemir, H Özdemir, D Çiçek, S Yücel, S Işık. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31Ekim 1998, İzmir

43. Benign ve malign aksillar LAP: gri-skala ve renkli Doppler US bulgularının karşılaştırılması. A Özdemir, H Özdemir, D Çiçek, S Yücel, S Işık. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31Ekim 1998, İzmir

44. Density changes on mammograms in patients receiving HRT. T Nas, A Özdemir, ÖL Konuş, S Işık, M Yıldırım. International Congress on ovulation Induction and Manopause ’98-Recent Advances, May 20-24 1998, Side, Antalya

45. Extensive breast varices: an unusual presentetion of collateral pathways in superior vena caval syndrome – case report A Özdemir, ET Ilgıt, ÖL Konuş, M Çetin, Y Özsunar ECR, 7-12 March, 1999 Vienna. European Radiology (1999) Vol 9 (Suppl):414, No:2-053

46. Spontaneous thrombosis of the vein of Galen aneurysmal malformation ÖL Konuş, ET Ilgıt, A Özdemir, B Önal, K Gürel
ECR, 7-12 March, 1999 Viyana. European Radiology (1999) Vol 9 (Suppl):516, No:11-029

47. Tc-99m MDP scintimammography (MDP-SMM) in patients with palpable and nonpalpable breast lesions: comparison with mammographic probability of malignancy. T Atasever, A Özdemir, Ş Türkölmez, M Altınok, S Işık European Association of Nuclear Medicine (EANM) Congress, 9-13 Mart 1999, Barcelona. European Journal of Nuclear Medicine (1999) Vol 26(9):1165

48. Meme lezyonlarında US kılavuzluğunda vakum-destekli biyopsi (mammotom) uygulamaları: ön çalışma sonuçları. A Özdemir, A Dursun, E Tekin, B Önal, K Gürel, T Bildirici. 17. Türk Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2000, İstanbul

49. 3D TOF MRA tekniği ile çocuklarda saptanan Willis poligonu varyasyonları. ÖL Konuş, N Tokgöz, A Özdemir, T Talı. 17. Türk Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2000, İstanbul

50. 3D TOF MRA tekniği ile çocuklarda saptanan Willis poligonu varyasyonları. ÖL Konuş, S Koşar, N Tokgöz, A Özdemir, T Talı. 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, 14-16 Aralık 2000, İzmir

51. Spontaneous thrombosis of intracranial arteriovenous malformations and fistulas ÖL Konuş, ET Ilgıt, S Akpek, N Tokgöz, A Özdemir, C Yücel ECR 2000 5-10 March, 2000 Vienna. European Radiology (2000) Vol 10(2) (Suppl):412, No: 11-056

52. Application of ultrasound-guided vacuum-assisted breast biopsy technique (mammotome) in 32 cases.A Özdemir, T Bildirici, A Dursun, M Altınok, S Işık 1st Congress of the World Society for Breast Health, 22-26 Eylül 2001, İstanbul
The Breast Journal (2001), Vol 7(5) (Suppl):32, No:OP 37

53. Meme lezyonlarının ayırıcı tanısında kontrastlı power Doppler ultrasonografinin etkinliği. A Özdemir, K Klıç, C Yücel, H Özdemir, Ş Andaç, M Çolak. 22. Türk Radyoloji Kongresi, 26-31 Ekim 2001, Antalya

54. Malign meme kitlelerinde tüm meme sonografisinin mammografiye katkısı. A Özdemir, S Gültekin, E Arslan. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 5-8 Kasım 2002, Antalya

55. Meme lezyonlarında ultrasonografi kılavuzluğunda uygulanan mammotom ve tru-cut biyopsi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. A Özdemir, CK Kılıç, T Bildirici, A Dursun. 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, 5-8 Kasım 2002, Antalya

56. Role of contrast-enhanced power Doppler ultrasound in the differentiation of breast lesions. A Özdemir, K Kılıç, C Yücel, H Özdemir, Ş Andaç, M Çolak ECR 2002 1-5 March, 2002, Vienna
European Radiology (2002) Vol 12(1) (Suppl):369, No: C-0155

57. Benign ve malign solid meme kitlelerinin ayırıcı tanısında sonografik kriterler. A Özdemir, ZÖ Karadağ, A Ulutürk, B Coşkun 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2003, Ankara

58. Mammografik ve sonografik incelemede “muhtemelen benign“ olarak yorumlanan solid meme kitlelerinde takip sonuçları.
A Özdemir, ZÖ Karadağ, B Coşkun, DÜ Çapkan. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2003, Ankara

59. Mammografide memenin aldığı radyasyon dozu ve dozu etkileyen faktörler. A Özdemir, I Maral. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2003, Ankara

60. İnvaziv ve in situ kanseröz meme kitlelerinde tüm meme sonografisinin mammografiye katkısı. A Özdemir, S Gültekin, E Arslan. 7. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Antalya

61. Tip2 Diabetik hastalarda serum c-reaktif protein düzeyleri ile intima media kalınlığı. M Aktürk, A Özdemir, F Törüner , R Ersoy, A Karakoç, G Karacan, İ Yetkin, G Ayvaz, N Çakır, M Arslan. 26. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, 2003

62. Tip2 Diabetes mellitus hastalarında transforming growht factor-B1’in albuminüri ve karotis arter aterosklerozuna etkisi. M Aktürk, M Arslan, A Özdemir, S Gönen, R Ersoy, İ Yetkin, F Törüner, A Karakoç, G Ayvaz, N Çakır. 27. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, 2004

63. Meme kanseri tanısı ve prognostik faktör analizinde kor biyopsi eksizyonel biyopsi yerine kullanılabilir mi? A Özdemir, N Kadıoğlu Voyvoda, N Üzüm, A Dursun. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya

64. Meme biyopsisi yapılan lezyonlarda radyolojik tanı doğruluğunun değerlendirilmesi N Kadıoğlu Voyvoda, A Özdemir, N Ölmez, M Uzun. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya

65. BI-RADS sınıflaması mamografi ve US incelemelerinde kalite ölçütü olabilir mi? R Yüksekkaya, N Kadıoğlu Voyvoda, A Özdemir 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya

66. Vücut yapısının mamografik meme dansitesine etkisi
M Uçar, A Özdemir 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya

67. Farklı DXA cihazlarında elde edilen BMD değerlerinin standardizasyonu M Uçar, A Özdemir. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya

68. Effects of transforming growth factor-?1 on albuminuria and carotid atherosclerosis in type 2 diabetes mellitus. M Aktürk, M Arslan, A Özdemir, S Gönen, R Ersoy, İ Yetkin, F Törüner, A Karakoç, G Ayvaz, N Çakır
Diabetes. 64th Scientific Sessions, June 4-8, 2004, Orlando. Diabetes Vol 52 (2) (Suppl):A173, No: 696-P

69. Standardization of BMD measurements in different DXA devices. M Uçar, A Özdemir 5th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, 30 Eylül- 4 Ekim 2004, Antalya. Abstract Book p 169: PP088

70. Meme kanserinin tanısında ve prognostik faktör analizinde kor biyopsi ve eksizyonel biyopsinin karşılaştırılması. A Özdemir, NA Voyvoda, A Dursun. 8. Ulusal Meme Hastlaıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul

71. Mamografik olarak normal dens memelerde sonografik tarama. A Özdemir, E Kahraman, NA Voyvoda
8. Ulusal Meme Hastlaıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul

72. Mamografik olarak normal dens memelerde sonogrefik tarama. A Özdemir, E Kahraman, NA Voyvoda
26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya

73. Assessment of clinical outcomes and the sonographic criteria in benign and malignant solid breast masses. A Özdemir, ZÖ Karadağ, B Coşkun. ECR 2005 March 4-8, 2005, Vienna. Presentation number: C-0208

74. Can core biopsy be used instead of surgical biopsy in the diagnosis and prognostic factor analysis of nonpalpable breast cancer? A Özdemir, NK Voyvoda, N Üzüm, A Dursun.
ECR 2005 March 4-8, 2005, Vienna. Presentation number: C-0182

75. Standardization of BMD measurements in different DXA devices. M Uçar, A Özdemir.
ECR 2005 March 4-8, 2005, Vienna. Presentation number: C-0668

76. US screening in asymptomatic women with mammographically normal dense breasts. A Özdemir, E Kahraman, NK Voyvoda RSNA 2005, 27 Kasım- 2 Aralık, 2005, Chicago

77. Role of Computed Tomography Laser Mammography (CTLM) in the evaluation of breast lesions.Özdemir A, Öztürk S, Tunçbilek I, Gültekin S. 27th National Congress of Radiology, Oct 11-15, 2006, Antalya

78. Gossipiboma in the breast. Erman R, Uğur T, Gültekin S, Tunçbilek I, Özdemir A. 27th National Congress of Radiology, Oct 11-15, 2006, Antalya

79. Role of Computed Tomography Laser Mammography (CTLM) in the evaluation of breast lesions.Özdemir A, Tunçbilek I, Öztürk S, Gültekin S, Kahveci V, Elbüken F.
ECR 2006. Presentation no: 4353, Viyana

80. Evaluation of solid breast masses by four sonographic technologies and their combinations: conventional, tissue harmonic, compound, and speckle reduction imaging.
Özdemir A, Gültekin S, Kahveci V, Elbüken F, Tunçbilek I.
ECR 2006. Presentation no: 3975, Viyana

81. Role of ultrasound elastography in the differential diagnosis of breast lesions. Özdemir A, Gültekin S, Tunçbilek I, Uğur T, Erman R, Yüce C. ECR 2007. Presentation no: B-273, Viyana

Whatsapp Hattı
0531 508 99 03