Memenizi Koruyun! Damla Çeliktaban, meme kanseri ile ilgili tüm merak ettiklerinizi Prof. Dr. Ayşegül Özdemir’e sordu.

Memenizi Koruyun! Meme kanseri kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türü. Dünya Sağlık Örgütüne göre 1990 yılında 796 bin kadında, 2008 yılında ise 1,4 milyon kadında yeni meme kanseri bulundu. Memenin neden kansere bu kadar yatkın bir organ olduğunu bilmemekle beraber erken teşhis sayesinde ölümcüllüğünün azalacağını biliyoruz. Erken teşhisin yolu da nitelikli ve düzenli taramalardan geçiyor.   Prof. Dr. Ayşegül Özdemir meme konusunda uzman bir radyolog. 2013 sonbaharında yayımlanan “Memenizi Koruyun” isimli kitabında nitelikli radyolojik taramalar sayesinde “suistimale çok yatkın bir organ” olarak tanımladığı memeyi nasıl koruyabileceğimizin yanı sıra bilinçli bir [...]

Meme Kanserli Kadınların Sayısı Sanılanın Çok Üstünde!

Meme kanserli kadınların sayısı sanılanın çok üstünde! Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD’nin her yıl hazırladığı ‘Bir Bakışta Sağlık’ (Health at a Glance) 2011 raporuna göre sağlık ölçütlerinin her birinde OECD ülkelerinin epey gerisinde olduğumuz hâlde,  ne hikmetse kanser istatistiklerimiz Avrupa’ya göre çok daha iyiymiş! (1). OECD ülkelerinde her 100 bin kişiden 250.9’unda kanser görülürken Türkiye’de bu rakam 144.8 imiş. Meme kanseri OECD’de her 100 bin kadından 71.6’sinde,  Türkiye’de ise her 100 bin kadından 23.8’ünde görülüyormuş. Gurur okşayıcı, değil mi? Peki, kanserdeki bu ”iyilik [...]

Meme Kanseri 3 Ayda Gelişir mi?

Meme kanseri 3 ayda gelişir mi? Ş.Ö 51 yaşında. Emekli hemşire. Kadın Doğum Polikliniğinin önerisiyle, 5 yıldır düzenli meme kanseri taraması yaptırıyor: yılda bir mamografi ve 6 ayda bir ultrason (US) ile (ultrasonla tarama için gereğinden fazla bir sıklık bu). Hiç elle meme muayenesi yapılmamış. Her tetkik raporunun altında farklı bir radyoloğun adı var. Son mamografi ve US 3 ay önce normal olarak raporlanmış.   10 gün önce sol memesinde büyükçe bir kitle fark ediyor ve genel cerraha gidiyor. US’de sol memede yaklaşık 3 cm çapında [...]

Meme Kanseri Risk Faktörleri

Meme Kanseri Risk Faktörleri Kadın olmak risktir! Türkiye’de kadınlar arasında kansere bağlı her 4 ölümden 1’inin nedeni meme kanseri! Yaşla birlikte meme kanseri riski artıyor! Ancak riskin, diğerlerine göre daha yüksek olduğu kadınlar var. “Yüksek risk grubu” diye adlandırdığımız bu gruba şu kadınlar giriyor:   1. Kendisinde meme kanseri olanlar. 2. Yakın aile bireylerinden biri meme kanseri olanlar (anne ya da baba tarafı fark etmez). 3. Göğüs ya da boyun bölgesine radyoterapi almış olanlar (örn. lenfoma nedeniyle) 4. Daha önce yapılan meme biyopsilerinde, iyi huylu olmasına rağmen kansere yatkınlığı [...]

Meme Kanseri mi Değil mi?

Meme kanseri mi değil mi? Radyologların aşırı iş yükü ve iş stresi, hatalı tanı olasılığını çok arttırıyor. Bunun kaçınılmaz sonucu gereksiz ya da hatalı tedaviler ya da büsbütün tedavisiz kalmak! ”. Türkiye’de hastanelerde verilen sağlık hizmeti Maliye Bakanlığının belirlediği Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ücretlerine uymak zorunda. Devletin, sağlık güvencesi altındaki vatandaşları için hastaneye ödediği ücret BUT ücreti. İlginç bir şekilde, yurt çapında bütün hizmet ve ürünlerin bedeli enflasyon oranında sürekli artarken, BUT ücretleri sürekli olarak azalıyor. Örneğin, her iki memenin mamografisi [...]

Meme Kanseri mi Değil mi?

Meme kanseri mi değil mi? Radyologların aşırı iş yükü ve iş stresi, hatalı tanı olasılığını çok arttırıyor. Bunun kaçınılmaz sonucu gereksiz ya da hatalı tedaviler ya da büsbütün tedavisiz kalmak! ”. Türkiye’de hastanelerde verilen sağlık hizmeti Maliye Bakanlığının belirlediği Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ücretlerine uymak zorunda. Devletin, sağlık güvencesi altındaki vatandaşları için hastaneye ödediği ücret BUT ücreti. İlginç bir şekilde, yurt çapında bütün hizmet ve ürünlerin bedeli enflasyon oranında sürekli artarken, BUT ücretleri sürekli olarak azalıyor. Örneğin, her iki memenin mamografisi [...]

C-A 15-3 ve Meme Kanseri

C-A 15-3 ve meme kanseri CA 15-3, MUC-1 geninin ürünü olan bir protein olup, hücrelerin birbirine tutunması, bağışıklık ve metastazdan sorumludur. Sağlam meme dokusuna göre, MUC-1 geni kanserli meme dokusunda daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Bu nedenle, bu genin ürünü olan  CA 15-3 proteini meme kanserinde en sık kullanılan serum işaretidir. Serumda ölçülen konsantrasyonu >25 U/ml ise yüksek kabul edilir. Serum CA 15-3 düzeyi, meme kanserli hastaların ortalama yalnız %31’inde yüksektir.   Peki neden hepsinde değil? Çünkü CA 15-3 düzeyi tümör kütlesinin büyüklüğü ile orantılıdır: [...]

Whatsapp Hattı
0312 446 59 13